Эрхэм зорилго

Улсын чанартай автозам замын байгууламжийн засвар арчлалтын ажлыг хариуцаж, түүгээр өнгөрөх тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний саадгүй байдлын хангахад оршино. 

Хуваалцах :