Товч танилцуулга

Тус компани 45 ажилтан, 14 механизм, 11 тээврийн хэрэгсэлтэйгээр Увс аймгийн нутаг дэвсгэр дээрх Улсын чанартай 4 чиглэлийн нийт 683,3 км, үүнээс 319.5км асфальт бетон, 363,8 км хайрган хучилттай авто зам, 900,25 у/м төмөр бетон гүүр, 119ш төмөр бетон хоолой, замын тэмдэг тэмдэглэгээнүүдийн засвар арчлалтын ажлыг хариуцдаг. 

Үйл ажиллагааны ил тод байдал

- Байгууллагын чиг үүрэг, үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалт, бодлого төлөвлөлтүүд

Хүний нөөцийн ил тод байдал

Албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм, хүний нөөцийн стратеги, ажилтан албан хаагч сонгон шалгаруулах журам, бусад

Төсөв, санхүүгийн ил тод байдал

Төсвийн гүйцэтгэл, төлөвлөлт, биелэлт, санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт, худалдан авалт

Ил тод байдлын тайлан мэдээ

Өргөдөл, гомдол, ил тод байдал, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж буй хууль тогтоомжийн хэрэгжилт тайлан мэдээ.

Холбоосууд

Шаардлагатай байгууллагуудын холбоосууд